ჰააგის შეთანხმების ჟენევის აქტის ძალაში შესვლა ბელორუსისთვის


ARCHIVE: 2020


2021 წლის 27 ივლისი

2021 წლის 19 ივლისს ბელორუსისთვის ძალაში შევიდა ჰააგის შეთანხმების ჟენევის აქტი, რომელიც ეხება სამრეწველო დიზაინის საერთაშორისო რეგისტრაციას. ბელორუსი გახდა ჟენევის აქტის 66-ე წევრი და ჰააგის კავშირის 75-ე წევრი.

ბელარუსის შეერთება ჰააგის შეთანხმებაში მის ტერიტორიაზე სამრეწველო დიზაინის პატენტის მოპოვებას ხდის უფრო მოსახერხებელს განმცხადებლებისთვის. ამ მომენტიდან ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე პატენტის მოსაპოვებლად განაცხადის შეტანა შესაძლებელია ეროვნულ საპატენტო უწყებაში, ევრაზიის საპატენტო უწყებაში ან ისმო–ში.

ჩვენი კომპანია მოხარული იქნება უზრუნველყოს ინტელექტუალური საკუთრების რეგისტრაციისა და დაცვის მომსახურების გაწევა ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ან ყოფილი სსრკ-ს სხვა ქვეყნებში. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე დამატებითი შეკითხვა, ნუ დააყოვნებთ დაუკავშირდით ჩვენს სპეციალისტებს, ჩვენ სიხარულით დაგეხმარებით.