ცვლილებები უზბეკეთის ინტელექტუალური საკუთრების კანონმდებლობაში


ARCHIVE: 2020


2020 წ. 16 ოქტომბერი

ოლიი მაჯლისის საკანონმდებლო პალატამ გამოაქვეყნა კანონი „უზბეკეთის რესპუბლიკის ზოგიერთი საკანონმდებლო აქტის შესახებ“. რამდენიმე აქტს შორის ცვლილებები შეიტანეს კანონში, რომელიც არეგულირებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების რეგისტრაციასა და დაცვას.

ძირითადი ცვლილებები:

უზბეკეთის რესპუბლიკის ინტელექტუალური საკუთრების უწყებას ეწოდა უზბეკეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებული ინტელექტუალური საკუთრების უწყება

განაცხადები პატენტებზე და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე, ადგილწარმოშობის დასახელები და ადგილწარმოშობის დასახელების გამოყენების უფლება სააგენტოს წარედგინება სახელმწიფო საინფორმაციო სისტემების საშუალებით

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია შეიძლება გაუქმდეს, თუ სასაქონლო ნიშანი ბოლო სამი წლის განმავლობაში განუწყვეტლივ არ იქნება გამოყენებული (ადრე შეადგენდა ხუთს).

სააგენტო აღნიშნავს, რომ ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში კანონმდებლობის გაუმჯობესება ხელს უწყობს ინდუსტრიის განვითარებას და ზრდის ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს.

„მიხაილიუკი, სოროკოლატი და პარტნიორების“ სპეციალისტები თვალყურს ადევნებენ მოქმედ კანონმდებლობაში განხორციელებულ ყველა ცვლილებას და სიამოვნებით გაგიწევენ კონსულტაციას ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების რეგისტრაციასა და დაცვის შესახებ ნებისმიერ საკითხზე. უფასო კონსულტაციის მისაღებად გამოიყენეთ ფორმა და ჩვენი სპეციალისტები დაგიკავშირდებიან უახლოეს პერიოდში.