მიხაილიუკი, სოროკოლატი და პარტნიორები ლიდერია სარეიტინგო გამოცემა „IAM PATENT 1000“-ის მიხედვით უკრაინაში


ARCHIVE: 2020


2020 წლის 26 ივნისი

საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტომ „IAM Patent 1000“ გამოსცა მსოფლიოს წამყვანი ჟურნალის „The World's Leading Patent Professionals“-ის მეცხრე გამოცემა. მისი საშუალებით დგინდება საპატენტო სფეროში მოღვაწე საუკეთესო სპეციალისტები მსოფლიოს ძირითად სახელმწიფო ორგანოებში.

კვლევის შედეგების მიხედვით, „მიხაილიუკი, სოროკოლატი და პარტნიორები“ წამყვან პოზიციას იკავებს უკრაინის ინტელექტუალური საკუთრების მთავარი კომპანიების ჩამონათვალში.

აღსანიშნავია, რომ რეიტინგს მთელ მსოფლიოში ხუთი თვის განმავლობაში ადგენდნენ. საბოლოო შედეგები დადგინდა კლიენტთა პოზიტიური გამოხმაურების, კანდიდატთა კომპეტენციის დონისა და ზოგადად, ბაზრის სტრუქტურის ანალიზის საფუძველზე.

ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანია „მიხაილუკი, სოროკოლატი და პარტნიორები“ უკვე რამდენიმე წელია სარეიტინგო გამოცემის „IAM Patent 1000“-ის გამოცემაშია. ჩვენ მადლიერი ვართ მათი, ვინც სათანადოდ შეაფასა ჩვენი გუნდის პროფესიონალიზმი, ასევე მადლობას ვუხდით სარეიტინგო სააგენტოს „IAM PATENT 1000“-ს ჩატარებული საინტერესო კვლევისთვის.